Acarospora hospitans H. Magn.

Göteborg. Vetensk.-och Vitter.-Handl., Ser. 4 28(no. 2): 11, tab. II, fig. 8 (1924).

 

 

Synonyms: Index Fungorum