Acarospora plinthina (Nyl.) H. Magn.

Rabenh. Krypt.-Fl., Edn 2 (Leipzig) 9(Abt. V/1): 141, 233 (1935).

Basionym: Lecanora plinthina Nyl., Flora 57: 310 (1874).

 

Synonyms: Index Fungorum