Calogaya saxicola (Hoffm.) Vondrák

in Vondrák, Frolov, Davydov, Urbanavichene, Chesnokov, Zhdanov, Muchnik, Konoreva, Himelbrant & Tchabanenko, Lichenologist 48(3): 178 (2016).

Basionym: Psora saxicola Hoffm., Descr. Adumb. Plant. Lich. 1, 3: 82 (1790).

 

Distribution Database: Distributions

Distribution Database: Discover Life

Picture Database: Tropical Lichens

Molecular Database: Genbank

Synonym Database: Index Fungorum

Synonym Database: Mycobank