Miriquidica picea Øvstedal

in Øvstedal, Tønsberg & Elvebakk, Sommerfeltia 33: 253 (2009).